Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov vzniklo v červnu 2013. Na začátku byla vize moderní a otevřené školy usilující o důvěru rodičů a o spokojené děti, celoživotně motivované pro poznávání a učení.

Záměry našeho Spolku jsou :
  • informovat
  • zahájit cestu k partnerské komunikaci mezi školou a rodinou
  • vytvořit prostor pro spolupráci všech účastníků vzdělávání v podobě přijatelné pro všechny
  • otevírat diskuzi o vzdělávání a výchově dětí  (např. o způsobech hodnocení, podpoře vnitřní motivace, rozvoji klíčových kompetencí, budování dobrého klimatu školy a třídy atd.)
  • získat alespoň část rodičů pro jakoukoli formu a míru spoluúčasti na dění ve škole

Čas a energie vynaložené na zkvalitnění komunikace a prostředí školy by se měly vrátit jak rodině, tak pracovníkům školy v úbytku vzájemných neporozumění a emocionální nepohody, ve zvýšení efektivity vzdělávání dětí, ve větší radosti z práce a v budování dobré pověsti školy.

Aktuality

Placení příspěvků na šk. rok 2020/21

01.09.2020 08:47
Vážení rodiče, prosíme vás o uhrazení příspěvku 350 Kč za jednoho žáka na školní rok. Tyto prostředky: • slouží k podpoře nadstandardního vybavení školy - učební pomůcky, výukové licence, vybavení knihovny, pomůcky pro aktivní relaxaci a sport, výtvarný materiál aj.; • dovolují škole a spolku...

Kavárna pro rodiče

15.01.2020 09:30
Zajímá Vás dění ve škole, do které chodí Vaše děti? Přijďte na neformální setkání a debatu Kavárna pro rodiče s vedením školy a Spolkem rodičů: 28. ledna 2020 v 17:00 hod. Růžový prostor (vchod u tělocvičen) Kavárna pro rodiče (1).pdf (40483)

Setkání barrandovských spolků 19.11. 2019

24.11.2019 21:35
Vážení zákonní zástupci, v záložce Zápisy, najdete shrnující zápis ze setkání našeho spolku rodičů s paní ředitelkou a spolkem rodičů ZŠ V Remízku a spolku Zahrabarr, které plánují společný sportovní den a společenský ples.

Adventní dílny 2019

22.11.2019 14:39
Vážení rodiče, žáci i přátelé školy, srdečně vás zveme v úterý 3. 12. 2019 na adventní dílny, které se budou konat ve školní jídelně v 16-18 hodin. Přijďte si vyrobit ozdoby na stromeček nebo domácnosti, přání babičce, dědečkovi nebo třeba paní učitelce či panu učiteli. Posvítíme si možná i na...

Zápis ze schůzky s novou paní ředitelkou

17.10.2019 12:10
Vážení zákonní zástupci, níže naleznete zápis z první schůzky nové paní ředitelky se zástupci Spolku rodičů. Paní ředitelce moc děkujeme za její čas a užitečnou diskusi a těšíme se na další setkání. zápis_spolek-ředitelka_2019_10_11.pdf (198288)

Placení příspěvků na školní rok 2019/20

12.09.2019 06:55
Milí rodiče/zákonní zástupci, rádi bychom Vás poprosili o zaplacení příspěvku za Vaše dítě na tento školní rok. Příspěvek činí 350 Kč/žák (stejná výše jako v předchozích letech). Příspěvek prosím uhraďte na číslo účtu: 2001465618/2010.  Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno Vašeho...

Velikonoční dílny

22.03.2019 10:17
Milí rodiče, milé děti, rádi bychom Vás pozvali na jarní kreativní dílny s velikonoční tematikou, které se budou konat 2. 4. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin ve školní jídelně naší školy.

Schůze Spolku rodičů

22.03.2019 10:11
  Vážení rodiče, členové Spolku rodičů, všichni jste srdečně zváni na příští schůzi, která se bude konat 27.3. 2019 od 18:00 v klubovně oddílu Sportík (u bočního vchodu na poliklinice Barrandov.)

Poděkování za adventní dílny

23.11.2018 09:42
  Adventní dílny sklidily i letos veliký úspěch. Všichni, děti i dospěláci, se při výrobě vánočních ozdob, sněhuláků, perníčků a přáníček báječně...

Adventní dílny

21.11.2018 09:43
Vážení rodiče, žáci i přátelé školy, srdečně vás zveme již v úterý 27.11.2018  na Adventní dílny - podruhé v režii Spolku.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

Placení příspěvků na šk. rok 2020/21

01.09.2020 08:47
Vážení rodiče, prosíme vás o uhrazení příspěvku 350 Kč za jednoho žáka na školní rok. Tyto prostředky: • slouží k podpoře nadstandardního vybavení školy - učební pomůcky, výukové licence, vybavení knihovny, pomůcky pro aktivní relaxaci a sport, výtvarný materiál aj.; • dovolují škole a spolku...

Kavárna pro rodiče

15.01.2020 09:30
Zajímá Vás dění ve škole, do které chodí Vaše děti? Přijďte na neformální setkání a debatu Kavárna pro rodiče s vedením školy a Spolkem rodičů: 28. ledna 2020 v 17:00 hod. Růžový prostor (vchod u tělocvičen) Kavárna pro rodiče (1).pdf (40483)

Setkání barrandovských spolků 19.11. 2019

24.11.2019 21:35
Vážení zákonní zástupci, v záložce Zápisy, najdete shrnující zápis ze setkání našeho spolku rodičů s paní ředitelkou a spolkem rodičů ZŠ V Remízku a spolku Zahrabarr, které plánují společný sportovní den a společenský ples.

Adventní dílny 2019

22.11.2019 14:39
Vážení rodiče, žáci i přátelé školy, srdečně vás zveme v úterý 3. 12. 2019 na adventní dílny, které se budou konat ve školní jídelně v 16-18 hodin. Přijďte si vyrobit ozdoby na stromeček nebo domácnosti, přání babičce, dědečkovi nebo třeba paní učitelce či panu učiteli. Posvítíme si možná i na...

Zápis ze schůzky s novou paní ředitelkou

17.10.2019 12:10
Vážení zákonní zástupci, níže naleznete zápis z první schůzky nové paní ředitelky se zástupci Spolku rodičů. Paní ředitelce moc děkujeme za její čas a užitečnou diskusi a těšíme se na další setkání. zápis_spolek-ředitelka_2019_10_11.pdf (198288)

Placení příspěvků na školní rok 2019/20

12.09.2019 06:55
Milí rodiče/zákonní zástupci, rádi bychom Vás poprosili o zaplacení příspěvku za Vaše dítě na tento školní rok. Příspěvek činí 350 Kč/žák (stejná výše jako v předchozích letech). Příspěvek prosím uhraďte na číslo účtu: 2001465618/2010.  Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno Vašeho...

Velikonoční dílny

22.03.2019 10:17
Milí rodiče, milé děti, rádi bychom Vás pozvali na jarní kreativní dílny s velikonoční tematikou, které se budou konat 2. 4. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin ve školní jídelně naší školy.

Schůze Spolku rodičů

22.03.2019 10:11
  Vážení rodiče, členové Spolku rodičů, všichni jste srdečně zváni na příští schůzi, která se bude konat 27.3. 2019 od 18:00 v klubovně oddílu Sportík (u bočního vchodu na poliklinice Barrandov.)

Poděkování za adventní dílny

23.11.2018 09:42
  Adventní dílny sklidily i letos veliký úspěch. Všichni, děti i dospěláci, se při výrobě vánočních ozdob, sněhuláků, perníčků a přáníček báječně...

Adventní dílny

21.11.2018 09:43
Vážení rodiče, žáci i přátelé školy, srdečně vás zveme již v úterý 27.11.2018  na Adventní dílny - podruhé v režii Spolku.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>